Admission
Help Desk

Admission Help Desk

S.no Information Centers: Phone
1. Director of Admissions 9490 361 1111, 0866-35 00122, 2577715, 799 799 5704, 7997 995 730
2. Srikakulam / Vizianagaram 7997995728
3. Vizag 7997 995 706, 9985 657 365
4. Vijayawada 7997 998 354, 7997 998 377, 7997 995 694, 7997 995 695, 9666 637 613
5. Guntur 7997 995 733, 7997 995 106, 7997 995 725, 7997 996 048
6. Nellore 7997 998 356, 9492 469 999, 7997 995 702
7. Prakasam 7997 998 356, 9492 469 999, 7997 995 698
8. East Godavari 7997 995 705, 7997 995 706
9. West Godavari 7997 995 740, 7997 995 693
10. Tirupathi 7997 995 713, 9949 366 189
11. Cuddapah / Anantapur 7997995711
12. Kurnool 7997 995 711, 7997 995 701
13. Khammam 9290429635
14. Hyderabad 9550 344 777, 9010 150 111, 7997 998 380, 9133 926 000, 9493 514 295
15. Warangal 9133925000
16. Karimnagar 9133924000
17. Nizamabad 9390361996
18. Rajasthan / Delhi 9887717753
19. Orissa 7997995727
20. Bihar / Jharkhand / Uttar Pradesh / Uttarakhand/ Maharashtra 7997998383
21. North-East / Jammu and Kashmir 9492469999
22. Kerala 9492469999
23. Karnataka 7997 998 356, 8088 053 020
24. PG Programs 7997 995 724, 7997 998 358, 7997 995 741